LX2

Предпазване и премахване на утайки - Почистваща течност

LX2 Предпазване и премахване на утайки - Почистваща течност

Премахва утайки, варовик и други замърсявания от нови и съществуващи системи, възстановява и поддържа енергиината ефективност. Ефективната система минимизира разходите и намалява въглеродните емисии.

Характеристики:

  • Възстановява системи с проблеми в циркулацията
  • Подходяща за употреба във всички системи
  • Подготвя съществуващите системи за поставяне на нови котли, помпи или панели
  • Премахва утайки и варовик и възстановява ефективността на отоплението
  • Подходяща за смесени системи от метал и пластмаса
  • Бутилката от 500 мл. е предназначена за системи с капацитет 100 литра