CT10-X-3M

Външен температурен датчик

CT10-X-3M Външен температурен датчик

Датчик за измерване температурата на течности, чрез прилепване или защитна втулка.
При поставяне е препоръчително да използвате термоактивна паста. Датчикът не е херметизиран, не потапяйте в течности.
Регилаторът по външна температура WT100 разполага с предвиден вход за датчик CT10-X.

Темп. обхват  -40 - 110ºC
Тип сензор  NTC 10kΩ
Дължина  3 м.