PMV21/PMV24

Двупътен ел. задвижван вентил 1"/ 3/4"

Двупътен ел. задвижван вентил
Електрическите вентили PMV (тип ВКЛ./ИЗКЛ.) са предназначени за приложение в битови отоплителни системи.

Вентилът се използва за контрол на водния дебит в системата за отопление. Може да се използва за управление на отопление или топла вода, като контролира потока от котела към другите части на системата.
Двупътните вентили PMV се използват в:
• отоплителни инсталации
• системи за отопление и охлаждане
• системи със соларни колектори  
 
Характеристики:
  • Висока степен на издръжливост и надеждност
  • Сменяем задвижващ механизъм
  • Ръчно управление и индикатор на позицията
  • Възвратен пружинен механизъм
  • Стандартно окабеляване
  • Здрава конструкция
Технически данни
Захранване  230 V AC / 50 Hz
Консумация на енергия  6 W
Макс. натоварване на COM/NO  3 A
Диференциално налягане  1” = 0,8 bar
 3/4” = 0,6 bar
Макс. статично налягане  8,6 bar

Време за реакция:
Отваряне
Затваряне

 
 14 сек.
 3 сек.

Мин. темп. на флуида  5°C
Макс. темп. на флуида  88°C
Работна температура  -10°C до +60°C
Температура на съхранение  -20°C до +65°C
Клас защита  IP20
Коефициент на разхода  PMV21 1" = 8.6
 PMV24 3/4" = 6.9