PMV31/PMV34

Трипътен ел. задвижван разпределителен вентил 1"/ 3/4"

Трипътен ел. задвижван разпределителен вентил
Електрическите вентили PMV (тип ВКЛ./ИЗКЛ.) са предназначени за приложение в битови отоплителни системи.

Вентилът се използва за контрол на водния дебит в системата за отопление. Може да се използва за управление на отопление или топла вода, като контролира потока от котела към другите части на системата. Задвижващият вентил разполага с превключвател, който се използва за включване и изключване на вентилатор или помпа, когато вентилът е напълно отворен.

Трипътните вентили PMV се използват в:
• отоплителни инсталации
• системи за отопление и охлаждане
• системи със соларни колектори
• избор на приоритет за отопление/ топла вода (като разпределителен вентил)
• в инсталации с котли на твърдо гориво (като разпределителен вентил)
 
Характеристики:
  • Висока степен на издръжливост и надеждност
  • Сменяем задвижващ механизъм
  • Ръчно управление и индикатор на позицията
  • Възвратен пружинен механизъм
  • Стандартно окабеляване
  • Здрава конструкция
Технически данни
Захранване  230 V AC / 50 Hz
Консумация на енергия  6 W
Макс. натоварване на COM/NO  3 A
Диференциално налягане  1” = 0,8 bar
 3/4” = 0,6 bar
Макс. статично налягане  8,6 bar

Време за реакция:
Отваряне
Затваряне

 
 14 сек.
 3 сек.

Мин. темп. на флуида  5°C
Макс. темп. на флуида  88°C
Работна температура  -10°C до +60°C
Температура на съхранение  -20°C до +65°C
Клас защита  IP20
Коефициент на разхода  PMV 31 1" = 8.1
 PMV34 3/4' = 6.0