THB24

Автоматично балансираща задвижка

THB24 Автоматично балансираща задвижка
THB24 Автоматично балансираща задвижка
THB230_24  2 температурни датчика
THB_ Автоматично балансираща задвижка


В стандартните системи за подово отопление хидравличният баланс е сложен и трудоемък процес. Задвижките THB230/THB24 имат 2 температурни датчика, които се свързват към подаващите и връщащите тръби или входа и изхода на колектора.

Тествани и одобрени от

Характеристики:

  • Нормално затворени
  • Кратко време за реакция - 30 секунди
  • Много прецизен механизъм
  • Постоянна температура - без повече твърде горещи или твърде студени стаи
  • Модулира отварянето на вентила за поддръжка на оптимална ΔT
  • Два датчика измерват температурите на подаване и връщане
  • Ниска консумация на енергия - под 0,5 W
  • Версия 230 V и 24 V 
  • 5 години гаранция
Захранване  THB230 - 230 V AC 50/60 Hz
 THB24 - 24 V AC / DC
Максимално натоварване  0.5 W
Врече за отваряне/ затваряне   30 сек.
Резолюция на температурата  0.1°C
Клас защита  IP54
Резба тип  M30 x 1.5
Размер [мм]  Ш-93 В-x38 Д-54

 

Как работи?
Правилният баланс на водния поток в системите за подово отопление изисква регулиране на дебита: високият дебит ще понижи ∆T под 7°C и системата "ще се загрее твърде бързо", а ниският дебит ще повиши ∆T над 7°C и системата ще "се затопли твърде бавно". 

Автоматичната балансираща задвижка е отговорът за "ефективно управление на системата за подово отопление". ABA постоянно измерва ΔT чрез двата температурни датчика и регулира
позицията на вентила, като го отваря или затваря колкото е необходимо. Всичко с цел да поддържа постоянна диференциална температура от 7°C (между тръбите за подаване и връщане) и да направи системата Ви за подово отопление наистина ефективна - икономична и уютна.