FS300

Подов сензор

FS300 Подов сензор

Този външен датчик е предназначен да защити системата за подово отопление.

Темп. обхват  -10 - 100ºC
Тип сензор  NTC 10kΩ
Дължина  3 м
Напречно сечение  2 x 0.5 мм²

 

Устройства с допълнителен изход за температурен датчик (по желание):

  • Серия EXPERT HTR: HTRP230
  • Серия EXPERT NSB: VS30W, VS30B, VS35W, VS35B
  • Серия iT600RF: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF
  • Серия iT600COMBUS: VS05, VS10W, VS10B
  • Регулатор за вентилаторен конвектор - FC600