RM-16A

Релеен модул

RM-16A Релеен модул

Характеристики

Релеен модул RM-16A отваря и затваря веригата, влияейки на работата на останалите устройства.

По-долу са представени някои примери за приложения на модул RM-16A с други продукти SALUS:
1. Свързване на регулатор към реле с напрежение 230 V (напр . VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / VS10) на газов котел, който изисква безпотенциален контакт NO/COM или NС/COM.

2. Свързване на температурния регулатор на SALUS с реле NO/COM (напр. 091FL) за управление на котел, който изисква контакт NC/COM (NC/COM контакт обикновено е необходим за котли на твърдо гориво).

3. Свързване на приемник с по-голяма мощност, отколкото позволява релето в регулатора. Максималната сила на тока в приемника не трябва да надвишава 16 А.

4. Свързване към клемна шина (KL06-M / KL08NSB / KL08RF / KL10 / KL10RF) на устройства, различни от термозадвижки, напр. ако искате да свържете с помпа или електрическо отопление, вместо термоелектрически задвижки.

Захранване  16 A / 250 V AC, 4000 VA
Макс. натоварване  230 V AC 50 Hz
Вход NO/COM  Свързване на регулатор с безпотенциално реле NO/COM
Вход SL  Свързване на регулатор към реле с напрежение 230 V
Размер [мм]  Ш-47 В-47 Д-20