Multi-Mix Модули B/C

Модули B/C към Multi-Mix

Модули B/ C към Multi-Mix
Модул B към Multi-Mix
Модул С към Multi-Mix

Модулите В и С са допълнителни устройства, които разширяват възможностите за работа на контролер Multi-Mix. Всеки от модулите може да поддържа две допълнителни отоплителни зони (смесителен вентил + циркулационна помпа).* Работата на модулите зависи изцяло от настройките на контролера Multi-Mix (всички настройки се извършват от този главен контролер).

*Работата им е възможна след инсталиране на Multi-Mix.

Характеристики:

  • Плавно регулиране на смесителните вентили
  • Може да се свържат и работят съвместно със стаен термостат (ВКЛ./ИЗКЛ.)
  • Управление работата на помпата
  • С един Multi-Mix контролер може да използвате едновременно:
    - 1x Модул В, или
    - 1x Модул C, или
    - 1x Модул B + 1x Модул C.
Захранване  230 V AC 50Hz
Макс. натоварване  6 (6) A
Вход  T1 - температура смесител 1
 T2 - температура смесител 2
 TP1 - стаен термостат (Вкл./Изкл.)
 TP2 - стаен термостат (Вкл./Изкл.)
Напреженови изходи (230 V)  2x помпа за отопление
 2x задвижки 230V за управление на смесителен вентил
Температурен обхват на датчиците  0...100 °C
Монтаж  35 мм DIN шина
Размер [мм]  Ш-140 В-90 Д-65